10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας

Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Κυτταρομετρία

11-13 Μαΐου 2018 Παραλιακό Συγκρότημα: Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει διαλέξεις και εισηγήσεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, που θα καλύψουν τις τελευταίες εξελίξεις της Κυτταρομετρίας Ροής στην Αιματολογία, την Ογκολογία και την Ανοσολογία, αλλά και τις εξελίξεις των σχετιζόμενων με αυτήν εφαρμογών Πληροφορικής. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει 5 τουλάχιστον Διαδραστικές Συνεδρίες, κατά τις οποίες δύσκολα και ενδιαφέροντα περιστατικά θα παρουσιαστούν μέσω διαδοχικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, στις οποίες θα καλείται να απαντά ηλεκτρονικά το ακροατήριο. Έτσι, μέσω της ενεργού συμμετοχής του, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εμπλουτίσει τις γνώσεις του αλλά και την εμπειρία του στην ανάλυση Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, Λευχαιμιών, Λεμφοϋπερπλαστικών Συνδρόμων, Πολλαπλού Μυελώματος, Ανοσοανεπαρκειών και Αλλεργιών. Τέλος, θα παρακολουθήσουμε παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, ελπίζοντας ότι θα ενημερωθούμε για τη δραστηριότητα των εργαστηρίων κυτταρομετρίας της χώρας μας, αλλά και παρέχοντας δυνατότητα ενεργού συμμετοχής σε νεώτερους συναδέλφους.