Ελληνική Εταιρία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ Κυτταρομετρίας Στο πλευρό των Ελλήνων επιστημόνων από το 1996 Πιστοποίηση Κατάρτιση Συνεργασία
super_vaccine_1

Η ποιότητα των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με συστήματα διαχείρισης ποιότητας, όταν το εργαστήριο εκτελεί δοκιμασίες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, αλλά και όταν συμμετέχει σε σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

immunology_2

Μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν κατόπιν αιτήσεως, υπογραφόμενης από δύο ιδρυτικά ή τακτικά μέλη, άτομα που ασχολούνται ενεργά σε χώρους που διαθέτουν την ανάλογη τεχνολογία. 

image014

Συμβουλευτείτε επιστημονικά άρθρα και παρουσιάσεις από τις προηγούμενες διοργανώσεις μας.

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ!

Η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας παίζει για πάνω από 20 χρόνια σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης αυτής στην Ελλάδα.

Μεταξύ των σκοπών της Ε.Ε.Κ. είναι:

Να προάγει τις εφαρμογές της κυτταρομετρίας για τον χαρακτηρισμό και τη μέτρηση των κυττάρων και κυτταρικών συστατικών για βιολογικούς, διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Να βοηθά την ανταλλαγή απόψεων των απασχολουμένων στον τομέα αυτό και ειδικότερα στην κυτταρομετρία ροής και κυτταρομετρία εικόνας.

Να εκπαιδεύει όλους εκείνους που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να εφαρμόσουν την κυτταρομετρία.

Να προάγει τον έλεγχο, την ασφάλεια και εκτίμηση ποιότητας λειτουργίας των οργάνων και μεθόδων που χρησιμοποιεί η κυτταρομετρία.

Να συμμετέχει σε Εθνικές εταιρίες με ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς.

Να συμμετέχει και να εκπροσωπεί τη χώρα μας σε συναφείς διεθνείς εταιρίες.

Ανακοινωσεισ

Πιστοποιηθείτε από το ESCCA σήμερα!
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+30 210 36 45 751

Email

info@kyttarometria.gr