Σειρά διαδικτυακών συναντήσεων (webinars)

Η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας διοργανώνει μία σειρά διαδικτυακών συναντήσεων(webinars) διάρκειας περίπου μίας ώρας, διαφόρων θεμάτων, ξεκινώντας με την παρουσίαση νέων τεχνολογιών στο πεδίο της Κυτταρομετρίας.

Για όλες τις πληροφορίες, δείτε περισσότερα στην ανακοίνωση εδώ.