Η Κυτταρομετρία Ροής στην Ανοσολογία

Δ' Μέρος της Βασικής Εκπαίδευσης στην Κυτταρομετρία

ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΝΚ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Κώνστα Ευγενία, Χημικός, MSc Κλινικής Χημείας, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β΄Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν “Αττικόν”

ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Μ. Βικεντίου, Χημικός, PhD, MSc, «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική»

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

Μαριάννα Τζανουδάκη, Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών- Παιδιατρική Ανοσολογία, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ

Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

CYTOMETRY STRATEGIES IN THE DIAGNOSIS OF HEMATOLOGICAL DISEASES

Claudio Ortolani, University Of Urbino - Italy