Προσυνεδριακή Ημερίδα 2012

Research Sample Collection and Preparation Examples from Mice

Sofia Grammenoudi
"Alexander Fleming" Biomedical Sciences Research Center, Flow Cytometry Unit.

Ερευνητικές Εφαρμογές Κυτταρομετρίας Ροής

Σπυριδούλα Βασιλείου
Βιολόγος, PhD. Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Οπτικό Σύστημα Κυτταρομετρητών Ροής

Μαρία Γεωργίου - Χημικός, PhD και
Σπύρος Σπυριδάκης - Χημικός, MSc

Πρωτόκολλο Κυτταρομετρίας Ροής Σπέρματος

Μπαράκου Ε.
Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝ Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Συμπαγείς Ιστοί-Προετοιμασία για Κυτταρομετρία Ροής

Μαριλένα Νικολοπούλου
Βιολόγος, PhD.

Συλλογή και Επεξεργασία Δειγμάτων Κυτταρομετρίας Ροής

Κώνστα Ευγενία, Χημικός, PhD και
Βικεντίου Μυροφόρα, Χημικός, PhD

Επιστημονικοί Συνεργάτες, Β΄Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν “Αττικόν”

Κυτταρομετρία Ροής - Κυτταρικός Διαχωρισμός

Γιώργος Λαλλάς, Βιολόγος – PhD
Επιστημονικός Διευθυντής Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε.

Electronics

BD Biosciences