Ευγενία Κώνστα, Ταμίας

Χημικός, MSc Κλινικής Χημείας, PhD, EuSpLM, Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Η ενασχόλησή μου με την Κλινική Χημεία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2003 με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο ήταν το εφαλτήριο για την είσοδό μου στο Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός». Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και τους επαγγελματίες του χώρου. Συμμετείχα ως μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΕΚΧ-ΚΒ, Οργανωτικών Επιτροπών επιστημονικών συνεδρίων και ως ομιλήτρια σε συνέδρια ή/και ημερίδες, καθώς και σε δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα ξενόγλωσσα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις. Επίσης, συμμετείχα στην Επιμέλεια Συγγραφής του Βιβλίου Κλινικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Κυτταρομετρία Ροής: Κλινικές και Ερευνητικές Εφαρμογές»,  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας (9-11/11/2006) [ISBN: 978-618-80655-7-4], ενώ έλαβα και ορισμένα βραβεία / υποτροφίες. Τον Δεκέμβριο του 2005, ξεκίνησα την διδακτορική μου διατριβή με θέμα «Επικύρωση μεθόδου και μελέτη ανοσοφαινότυπου ΝΚ και Τ λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής», η οποία εκπονήθηκε και αυτή στο Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός». Παράλληλα με τη διδακτορική διατριβή, συμμετείχα σε πρακτική άσκηση στα εργαστήρια του Τμήματος Βιοχημείας, Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και Εργαστηρίου Μοριακών Τεχνικών της Αιματολογικής Κλινικής και Λεμφωμάτων, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με αρκετούς αναλυτές, να μάθω διάφορες τεχνικές και κατόπιν αξιολογήσεως έγινα μέλος του Ελληνικού Μητρώου Κλινικής Χημείας / Κλινικής Βιοχημείας (ημ.ένταξης: 1/3/2010) και ακολούθως του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Μητρώου {European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EurClinChem) από 4/2012}.

Η εμπειρία μου αυτή συντέλεσε στην μετέπειτα πρόσληψή μου ως χημικός σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο (7/1/2008-7/4/2008) και λίγο αργότερα ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στην ειδικότητα «Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων». Από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, εργάστηκα ως κλινικός χημικός, με ειδίκευση στην κυτταρομετρία ροής, στο Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Μυελού της Αιματολογικής Μονάδας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν «Αττικόν». Η συνεχιζόμενη εκμάθηση νέων τεχνικών στο Εργαστήριο αυτό, μου έδωσαν την ευκαιρία να εξελίξω την εργαστηριακή μου εμπειρία, ενώ συμμετείχα στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή τριών διδακτορικών διατριβών. Η παραπάνω εμπειρία, μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ ως εργαστηριακός συνεργάτης στη Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τα έξι τελευταία ακαδημαϊκά έτη.

Επίσης, συμμετέχω ως μέλος και στη συνέχεια ως γενική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΚΧ-ΚΒ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕΚΧ-ΚΒ από το 2012, ενώ είναι τιμητικό να συμμετέχω ως ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας από τον Μάϊο του 2018.