Κατάλογος Άρθρων

HIV FLOW-FISH

Δ.Ι. Χατζοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, τμήμα Ανοσολογίας, ΑΟΝΑ «Ο Αγιος Σάββας»

Positive or Negative? That is the Question!

B. Brando
Profesor of Hematology Laboratory and Transfusion Center, Legnano Hospital, Milano, Italy

Ανοσοφαινοτυπική Μελέτη Β_Χρόνιων Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων από την Πλευρά του Κλινικού

Γ.Α. Πάγκαλης1•2, Χ. Κυρτσώνη2, Θ.Π. Βασιλακόπουλος2, Σ. Σαχανάς1, ζ. Γιακουμή1, Χ. Καλπαδάκη3, Μ. Μοσχογιάννη1, Α. Δημητρακοπούλου4, Μ.Κ. Αγγελοπούλου2, Φ.Ν. Κοντοπίδου5
1)Αιματολογική Κλινική Ιατρικού Αθηνών-Ψυχικοό,
2)Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
3)Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτη,
4)Ανοσολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Λαϊκό, Αθήνα,
5)Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκτίμηση των Επιπέδων Λειτουργικού Ενδοκυττάριου Σιδήρου (Labile Iron Pool - LIP) σε Κύτταρα Περιφερικού Αίματος με τη Χρήση Κυτταρομετρίας Ροής

Χ. Βλάχου, Α. Μπαρμπούτη, Δ. Γαλάρης
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή

Toll Like Υποδοχείς

Ε.Ε. Γιαννάκη
Βιολόγος PhD, Τμήμα Κυτταρομετρίας, Αιματολογικό Εργαστήριο, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκιης «Θεαγένειο»

Ανίχνευση Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων με Κυτταρομετρία Ροής

Κ. Δάγλα
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

Διερεύνηση του Μεταγωγικού Προφιλ των Φυσιολογικών και Καρκινικών Στελεχιακών Κυττάρων με Κυτταρομετρία Ροής

I. Κοτσιανίδης, Ε. Μπούχλιου, Π. Μιλτιάδη
Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό

Μ.Τζανουδάκη
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»